Så här kan borrelia göra dig sjuk för livet (2023)

Borrelia

Infektion från bakteriearten Borrelia kallas även borrelia (PTLDS) eller borrelia.

Borrelia-bakterien överförs av fästingar som finns i naturen, särskilt i skogar och planterade områden. Borreliainfektion smittar inte mellan människor.

Det första stadiet av infektionen uppträder inom några veckor efter infektion med ett karakteristiskt rött och tydligt avgränsat hudutslag runt bettstället.

I det andra steget kan infektionen spridas från bettplatsen till andra organ, såsom hjärnan (neuroborrelios). Symtomen på neuroborrelios uppträder vanligtvis som huvudvärk och stelhet i nacke/rygg samt utstrålande nervsmärta eller muskelförlamning, oftast i ansiktet.

Det finns även andra och mer sällsynta och långvariga sjukdomsförlopp i det andra och tredje stadiet av borrelia, såsom ledinflammation och karakteristiska hudutslag.

Källa: Statens Serum Institut.

Enligt de internationella riktlinjerna räcker det med en antibiotikabehandling på två till tre veckor för att få bort den fästingburna borrelia från kroppen.

Men en nyligen genomförd studie tyder på att borreliabakterier kan organisera sig hos personer med borrelia - en borreliainfektion - och bilda biofilmer som ofta överlever antibiotikakurer.

En sådan biofilm uppstår när flera bakterier går samman och bildar en typ av skyddande lager som gör att bakterierna kan undvika och överleva immunförsvaret och antibiotika.

När bakterierna lyckas bilda en biofilm hos en människa kommer infektionen ofta visa sig vara obotlig och utvecklas till ett kroniskt tillstånd.

Resultaten pekar på möjligheten att borrelia kan orsaka kroniska infektioner och fortsätta orsaka symtom, avslutar forskarna bakomstudiersom publiceras i European Journal of Microbiology and Immunology.

 • Läs även:Så här kan fästingbett ge dig köttallergi

Får stöd av en dansk professor

Slutsatsen strider mot allmän uppfattning, men professor Thomas Bjarnsholt, som själv forskar om biofilm, tvivlar inte på att det kan vara korrekt:

(Video) SÅ HÄR UNDERSÖKER DU DIN KATT HEMMA

– Utifrån den här studien och vad vi vet om bakterier i allmänhet skulle jag gå så långt som att säga att jag skulle äta upp min hatt om inte att borrelia också skapar biofilm om de fick chansen.

– Och då kommer du inte kunna behandla dig själv med tre veckors antibiotika. Det är 100 procent säkert, säger Bjarnsholt.

Han är professor vid Institutionen för immunologi och mikrobiologi och Costerton Biofilm Center vid Köpenhamns universitet.

– Så ja, det är möjligt att en person kan få en kronisk borreliainfektion. Hur ofta det händer kan jag inte säga något om, tillägger han.

 • Läs även:Kontroversiellt test för att upptäcka fästingburen sjukdom fungerar inte

Svullnad avslöjade biofilm

I den nya studien hittade forskargruppen från New Haven University i USA och Medical University Innsbruck i Österrike biofilm av borrelia i vävnad som tagits från sex patienter med borriell lymfocytom.

Denna sjukdom kännetecknas av svullnad på kroppens extremiteter, såsom öron, näsa och händer. Det kan vara resultatet av en långvarig borreliainfektion som inte har behandlats.

Med flera typer av studier kunde forskarna konstatera att borreliabakterier hade klumpat ihop sig i vävnaden som hade svullnad, och lyckats skapa en biofilm.

– Det är vanligtvis väldigt svårt att hitta bakteriell biofilm i kroppen om man inte har en uppfattning om var biofilmen finns.

– Men det verkar som att forskarna har haft tur att hitta biofilm av borrelia här. Men det går inte att dra slutsatsen att biofilmen alltid kommer att finnas i dessa svullnader utifrån den här studien, säger Bjarnsholt.

 • Läs även:– Fästingforskare gav diagnoser i strid med lagen
Så här kan borrelia göra dig sjuk för livet (1)

Lyme-tester kan inte spåra infektionen

När bakterierna sitter som en biofilm kan de fly immunförsvaret i större utsträckning så att inga antikroppar bildas.

Därför kan biofilminfektioner inte upptäckas med antikroppstester, enligt professor Garth Ehrlich vid Drexel College of Medicine i USA.

(Video) Så här gör du för att höja din frekvens

– Det är de här testerna som används idag för att bedöma om en person är smittad av borrelia, säger han.

Erlich leder tre amerikanska forskningscentra - Center for Advanced Microbial Processing, Center for Genomic Sciences och Genomics Core Facility. Han fortsätter:

– Därför får vi inte lita blint på våra tester när vår kunskap om biofilm tyder på att alla bakterier kan skapa sådana.

Men det finns anledning att vara skeptisk till den nya studien.

Forskarna bakom studien har inte jämfört resultaten med en analys av vävnad som tagits från friska personer, det vill säga en kontrollgrupp.

Studien är också den första som upptäcker biofilm av borrelia. I den meningen kan det sägas vara banbrytande forskning, men artikeln publiceras i en mindrefri tillgång-tidskrift som ännu inte har registrerats i Web of Science.

Det är Web of Science som tilldelar vetenskapliga tidskrifter en skpåverkansfaktorvilket hjälper till att säga något om tidskriftens tillförlitlighet och kvalitet.

 • Läs även:– Vi kan för lite om fästingar

Inte alltid kvalitetssäkrad

Fri tillgång-tidskrifter tar emot betalning från forskare för att publicera sin studie.

Detta har lett till skrovdjurstidningareller på norska: rovtidskrifter – som inte har någon grundlig peer review. En sådan bedömning från andra forskare inom området bidrar till att kvalitetssäkra den forskning som publiceras i en tidskrift.

I den forskningsartikel vi diskuterar här ser vi att det bara har gått tio dagar från att tidskriften fick artikeln tills den godkände den för publicering. Det ger kort tid för en peer review. Med andra tidskrifter tar det ofta flera månader.

Men Thomas Bjarnsholt menar, efter att ha läst artikeln, att forskningen är tillräckligt gedigen.

– Det är misstänkt att forskningsartikeln har gått igenom peer review så snabbt, och det saknas visserligen också en kontrollgrupp i studien. Trots dessa brister är studiens metod, resultat och artikelns argument sakliga nog, säger Bjarnsholt.

– Och det vore konstigt om borrelia inte skapade en biofilm, när alla andra bakterier verkar göra det, tillägger han.

Andra forskare är skeptiska

På Clinical Center for Vectorborne Infections vid Odense Universitetssjukhus undersöker och behandlar man bland annat patienter som fortfarande har symtom efter antibiotikabehandling mot borrelia, s.k.efter behandlingen borrelia syndrom(PTLDS).

(Video) REAGERAR PÅ 15 DET ÄR MITT LIV | Var inte såhär!

Här menar man att det är osannolikt att biofilm orsakar symptomen.

– Vi utreder fortfarande PTLDS-patientgruppen, men i dagsläget finns det ingen stark dokumentation som tyder på att de fortfarande har en infektion.

– En del av patienterna som kommer till oss har haft infektionen en längre tid innan behandlingen. Det har orsakat skador på deras kroppar och nerver som inte kommer att förbättras med mer antibiotika, säger Sigurdur Skarphédinson, docent vid Syddansk Universitet och överläkare och chef för centret.

 • Läs även:Forskare ska undersöka arbete med fästingpatienter

Fler studier: Antibiotika hjälper inte PTLDS

Flera studier pekar på att patienter som fortfarande har symtom efter tre veckors antibiotika inte blir bättre av mer antibiotika.

I ennyligen granskadav den övergripande forskningen på området, publicerad i Nature, drar tre forskare slutsatsen till exempel att personer med PTLDS inte upplever färre symtom efter en tre veckor lång antibiotikakur.

Om det var biofilm som orsakade PTLDS skulle långvarig antibiotikabehandling minska symtomen även efter tre veckor.

Därför verkar det som att biofilm inte är orsaken till symtomen, säger den tyske professorn Volker Fingerle, som är en av de tre forskarna bakom granskningen.

– Ett stort antal studier visar att personer som har haft borrelia och som upplever symtom efter behandling inte blir bättre av antibiotika.

– Det är förmodligen något helt annat som orsakar symtomen, och det måste vi lära oss mer om, säger Fingerle, professor vid det tyska statliga institutet Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

 • Läs även:Slakta forskningen bakom Monsens borreliadiagnos

Symtom kan bero på andra infektioner

Förklaringen till symtomen kan kanske hittas i andra infektioner som bärs av fästingen.

Läkare bryr sig lite om hur andra mikroorganismer som finns i fästingar påverkar människor, säger Nanna Skaarup Andersen. Hon är läkare och doktorand vid Clinical Center for Vectorborne Infections vid Odense Universitetssjukhus.

– Vi vet inte heller så mycket om hur det påverkar oss om vi får infektioner från flera olika mikroorganismer samtidigt,

– En del av de patienter som fortfarande har symtom efter avslutad behandling kan ha symtom från andra mikroorganismer än borrelia, utan att deras läkare har upptäckt det. Det kan vara därför de inte har fått rätt behandling.

(Video) Topp 9 Orsaker till ledvärk

– Generellt borde vi bli mer medvetna om andra möjligheter än borrelia, fortsätter hon.

Alternativa fördelar av vetenskaplig osäkerhet

I spåren av oenigheten bland forskare och läkare om huruvida symtomen efter en antibiotikakur kan bero på en bestående infektion har det vuxit fram en marknad där alternativa läkare erbjuder en icke-vetenskapligt baserad behandlingsform.

Särskilt i Tyskland finns det många läkare och terapeuter som använder alternativa behandlingsformer, enligt Volker Fingerle.

– Alternativa former av diagnos och behandling är en enorm marknad i Tyskland, eftersom det är lagligt att diagnostisera som man vill och kalla sig specialist på att behandla borrelia, utan att egentligen ha utbildningskvalifikationer för det, säger han.

Fingerle tycker att detta är irriterande.

– Det kanske är något annat än borrelia som är fel på patienterna. Det måste granskas av en skicklig och pålitlig fackman, säger han.

Garth Ehrlich är medlem i organisationen ILADS som kritiserar de vanliga internationella riktlinjerna för behandling av borreliainfektioner.

Även om han är kritisk till nuvarande riktlinjer är han inte positiv till att människor söker alternativa behandlingar som går emot vetenskapen. Men han får det.

– Jag har full förståelse för att de gör det när det inte finns andra erbjudanden. Vi saknar helt enkelt verktygen för att ställa en diagnos och behandla borrelia orsakad av biofilm av borrelia, säger Ehrlich.

 • Haven:Forskare kritiserar tyska borrelia-tester

Referens

E. Sapi m. fl: Bevis på in vivo-existens av Borrelia-biofilm i borrelialymfocytom.European Journal of Microbiology and Immunology, 2016. Doi: 10.1556/1886.2015.00049Sammanfattning.

© Videnskab.dk. Översatt av Marianne Nordahl för forskning.no

SE ÄVEN

 • Så här kan fästingbett ge dig köttallergi
 • Fästingar är farligare än man tidigare trott
 • Forskare kritiserar tyska borrelia-tester
 • Kontroversiellt test för att upptäcka fästingburen sjukdom fungerar inte
 • – Fästingforskare gav diagnoser i strid med lagen
 • Slakta forskningen bakom Monsens borreliadiagnos
 • Nya fästingbakterier upptäckts i Agder
 • – Vi kan för lite om fästingar
 • Livshotande bakterier sprids av fåglar och små insekter
 • Bakterier ändrade sitt eget DNA i rekordfart
 • Framtiden kommer att döma oss för antibiotika i livsmedelsproduktionen
 • Infektioner kan öka risken för fetma

FAQs

Kan man gå med borrelia i flera är? ›

Infektionen kan framskrida under flera år samtidigt som patienten lever ett relativt normalt liv. Samma människa kan insjukna i borrelia flera gånger. Även om kroppen hade bildat antikroppar, skyddar dessa inte emot en ny infektion.

Kan man bli frisk från kronisk borrelia? ›

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids av fästingar. De flesta får lindriga besvär och blir friska efter att ha behandlats med antibiotika. Ibland sprider sig sjukdomen till nervsystemet och lederna, och då kan det ta längre tid att bli frisk.

Vad händer om man går med obehandlad borrelia? ›

Infektionen kan efter ett par veckor till månader sedan utvecklas vidare med symtom från centrala nervsystemet; hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor, förlamning (främst i ansiktet). Även ledbesvär och i sällsynta fall påverkan på hjärtat kan förekomma.

Kan man bli frisk från borrelia utan antibiotika? ›

Borrelia behandlas med antibiotika. Sjukdomen kan läka av sig själv, men eftersom det finns risk att bakterierna sprider sig till exempelvis nervsystemet eller lederna är det viktigt att få behandling.

Är borrelia en kronisk sjukdom? ›

Ofta accepteras inte kronisk borrelia som en orsak till kronisk sjukdom genom att den orsakar multisymptom och avvisas ofta som psykosomatisk. Andra symtom på kronisk Borrelia kan förekomma: Humörsvängningar till depression. Brainfog.

När är det för sent att behandla borrelia? ›

Borrelia är en bakterieinfektion och behandlas med antibiotika som din läkare skriver ut till dig på recept. De flesta blir helt friska efter behandlingen, men om behandlingen påbörjas sent kan det ibland ta flera månader innan alla symtom försvinner.

Hur många har dött av borrelia? ›

Extremt få fall av obehandlad borreliainfektion leder till döden. Ett fåtal fall av dödlig borrelia-kardit har rapporterats, och ett tragiskt dödsfall i Sverige kanske orsakades av kronisk borreliameningit. Det svenska fallet har tyvärr aldrig redovisats närmare i vetenskaplig litteratur.

Vad är värst borrelia eller TBE? ›

Borrelia (Lyme borrelios) är vanligare än TBE och kan behandlas. Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE.

Hur länge kan man gå med obehandlad borrelia? ›

Obehandlad borrelia kan efter månader och år långsamt utvecklas till akrodermatit, en kronisk inflammation i huden. Patienten får hudförändringar som är blåröda och som vanligtvis sitter på fötter eller ben.

Kan borrelia läka ut av sig själv? ›

Borrelia kan självläka. Men vid misstanke om neuroborrelios är det särskilt viktigt med diagnos och behandling, eftersom obehandlad infektion kan leda till bestående nervskador.

Hur länge kan man ha neuroborrelios? ›

NEUROBORRELIOS. Borreliabakterien kan spridas från fästingen till kroppens nervsystem utan hudinfektion 1-2 veckor efter bettet (ej efter månader till år). Bakterien kan också spridas via hudinfektionen erythema migrans. Tiden mellan bett och neurologiska symtom kan då förlängas.

Kan man se borrelia i blodprov? ›

Vid ett blodprov letar man efter antikroppar mot borrelia. Men dels utvecklar bara hälften av patienterna antikroppar, dels kan det finnas kvar antikroppar i blodet från en tidigare utläkt borreliainfektion.

Hur lång tid tar det att återhämta sig från borrelia? ›

Borrelia behandlas med antibiotika, och ju snabbare en behandling påbörjas desto snabbare kan du som är sjuk tillfriskna. De flesta blir friska efter behandling. Det kan ibland ta flera månader innan alla symptom försvinner och du blir inte snabbare frisk om du behandlas med en längre antibiotikabehandling.

Hur testar man om man har borrelia? ›

I de flesta fall ställs diagnosen borreliainfektion med hjälp av patientens sjukdomshistoria och kliniska tecken, i kombination med ett blodprov som visar om immunförsvaret har reagerat och bildat antikroppar mot borrelia.

Kan man få ont i lederna av borrelia? ›

Vanliga symtom är att man får led- och muskelvärk och att värken flyttar sig i kroppen. Borreliabakterien kan också orsaka borreliaartrit, en ledinflammation som gör att olika leder i kroppen kan svullna upp. Vanligtvis drabbas knäleden och svullnaden går ofta över av sig själv efter några dagar eller veckor.

Hur länge kan man ha antikroppar mot borrelia? ›

Således krävs lumbalpunktion. Utvecklingen av antikroppar kan ta upp till 6 veckor. Artrit: antikroppar i blod. Höga Ig G-titrar kan stödja diagnosen.

Hur lång antibiotikakur mot borrelia? ›

Den rekommenderade behandlingstiden är 10–21 dagar. Längre behandlingstider har inte visat sig ha bättre effekt. Ibland uppträder ospecifika restsymtom efter antibiotikabehandling. Det kan röra sig om påverkan på minne och koncentrationsförmåga, trötthet och muskelvärk.

Vilka prover tas vid misstanke om borrelia? ›

Vid misstanke om neuroborrelios analyseras csv-prov och samtidigt taget serumprov. Både IgM- och IgG-antikroppar kan kvarstå i åratal efter genomgången infektion. Det innebär att ett fynd av antikroppar i serum från patienter utan aktuella specifika borrelirelaterade symptom inte går att tolka.

Hur länge lever en fästing i sängen? ›

Hur länge lever en fästing utan att den hittar ett värddjur? Anna Överby: Vid gynsamma förhållanden, dvs, rätt fuktighet och temperatur kan den leva mer än ett år utan att äta.

Hur ser ett borrelia bett ut? ›

Du som har fått ett fästingbett bör kontrollera huden under några veckor efter bettet. Om det kommer en rodnad i huden efter tidigast en vecka kan det vara ett tecken på borrelia, särskilt om rodnaden växer.

Vilken fästning är farligast? ›

Stora fästingar är farligast - falskt

Generellt vet människor att akta sig endast för de vuxna individerna, eftersom det är lätt att se den av blod till nagelstorlek uppsvällda individen. De små och obemärkta nymferna är dock mer betydelsefulla när det gäller spridningen av sjukdomar.

Kan man överleva TBE? ›

De flesta som insjuknar blir helt återställda, men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa personer får bestående förlamningar även om det är ovanligt (0,5-2 procent bland dem med svår TBE).

Hur snabbt blir man sjuk av fästing? ›

Människan smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Utomlands identifieras även fall som smittats via opastöriserad mjölk, men några sådana fall har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person. Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.

Hur lång tid tar det att bli frisk från TBE? ›

TBE är en virussjukdom och sprids till människor via ett fästingbett. De allra flesta får inga eller lindriga symtom och blir friska efter några dagar till en vecka.

Hur känns neuroborrelios? ›

Ungefär en sjättedel av alla som insjuknar med borreliainfektion i Sverige har en påverkan på nervsystemet, så kallad neuroborrelios. Det är vanligare hos barn än hos vuxna. Vanliga tecken på neuroborrelios är förutom trötthet, huvudvärk, illamående m.m. också en tillfällig ansiktsförlamning och smärtutstrålning.

Kan man träna när man äter penicillin mot borrelia? ›

Eftersom behandling med antibiotika vanligen ges under en kort period om 5–10 dagar och innebär att infektionen inte är helt okomplicerad, är det logiskt att avstå från fysisk aktivitet under den tiden.

Finns borrelia test på apoteket? ›

Det finns ett test att köpa för att analysera om det är en borrelia-fästing.

Kan borrelia klia? ›

Vanliga borrelia symptom

Det är inte ovanligt att hudutslaget kliar och domnar. Det kan även utvecklas till ett vätskande sår eller utslag med blåsor, framför allt om du frekvent kliar på fästingbettet.

Vilket är värst TBE eller borrelia? ›

Borrelia kan även orsaka ledvärk. För många blir symptomen inte värre än så, men fästingsjukdomar kan ibland ge betydligt allvarligare besvär. Både borrelia och TBE kan leda till hjärnhinneinflammation – TBE kan även orsaka hjärninflammation. Då behöver du oftast vårdas på sjukhus.

Hur länge är man trött efter borrelia? ›

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Vid infektion orsakad av borrelia burgdorferi med erythema chronicum migrans kan allmäntillståndet kan vara påverkat under några enstaka dagar.

Kan TBE gå över? ›

Majoriteten av de som drabbas av TBE blir ofta friska efter detta och har inte kvar några symtom efter en vecka. Men för vissa kan sjukdomen gå över till en andra fas efter en vecka. Hos en tredjedel av dem som blir smittade av TBE sprids viruset till hjärnan eller hjärnhinnorna.

Vad är det första symtomet vid borrelia? ›

Symptom och behandling vid borrelia

Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du vid bettet ser en expanderande rodnad som är större än fem centimeter i diameter. Den uppkommer 1-4 veckor efter fästingbettet och kan blekna från mitten och utåt. Ibland kan man få sjukdomskänsla och eventuellt feber.

Kan man få ont i halsen av borrelia? ›

Slöhet, trötthet, oförklarlig feber, svettningar, särskilt svettningar efter midnatt, frossa eller värmevallningar, oförklarlig viktökning eller förlust, oförklarlig håravfall, svullna lymfkörtlar, inflammation i halsen, testikel smärta hos män, sexuell dysfunktion eller förlust av libido, magbesvär, förändrad ...

Videos

1. Sofias änglar | Peters cancerbesked slog sönder hela tillvaron | discovery+ Sverige
(discovery plus Sverige)
2. En anhörig - om att leva med en kroniskt sjuk
(nikonf75)
3. Laura är så envis! Följ familjen en söndag VLOGG
(THE SWEDISH FAMILY)
4. Johans 11-åriga Anna drabbades av TBE - skadad för livet - Malou Efter tio (TV4)
(Malou Efter Tio)
5. Nu händer det mycket VLOGG
(THE SWEDISH FAMILY)
6. SÅ HÄR KOMMER VÅRA BARN SE UT!!! 😳
(Antonija Mandir)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 06/11/2023

Views: 6143

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.