Fältrapport om migrän: Så går läkemedelsstudier till (2023)

Fältrapport om migrän: Så går läkemedelsstudier till (1)

© iStock | LightFieldStudios

Allt oftare läser man "ämnen sökes för kliniska studier!"

Delta i en klinisk läkemedelsstudie? Det låter riskabelt, men för vissa är det det sista hoppet. Hur sådana tester går till - och vad en migränpatient upplevde med provvaccinationer.

För Charlotte börjar denna morgon som vilken annan morgon som helst – med en orolig självrannsakan: ”Finns det ett anfall vid horisonten eller kommer jag att bli förskonad idag?” Hennes hjärta börjar rusa, för ja, sakta men tydligt smyger sig migränsmärtan in i vänster hälften av hennes panna. Om bokhandlaren inte tar hennes smärtstillande tabletter omedelbart släpper anfallet. Ljus, lukter och buller blir då outhärdliga, och illamående och kräkningar styr deras dag. Efter 30 år av allt oftare anfall och misslyckade terapier känner 52-åringen att hon har tappat kontrollen över sitt liv. ”Om jag tar mina piller för sent går attacken av stapeln och jag måste åka till akuten.” Där får hon infusioner för att lindra illamåendet och smärtan. Den här dagen lyckas hon avvärja attacken i tid. På kvällen kommer hon över informationen i en Facebook-grupp om att ett vaccin testas i Berlin som ska revolutionera migränprevention: mycket specifikt, effektivt och väl tolererat. En injektion per månad räcker. Och: Testämnen söks.

Oavsett om det finns på internet eller på tunnelbaneskyltar: "Respondenter sökes för kliniska studier!" läses allt oftare och Charlottes testserie är inget undantag. German Aerospace Center i Köln letade nyligen efter friska personer mellan 24 och 55 år som kunde läggas in på sjukhus i 58 dagar och ligga kvar i sängen i 30 dagar i simulerad viktlöshet - med sänkta huvuden och ökad koldioxidhalt i luften , en riktig utmaning.

Uppmaningar för första gången att testa effekterna av nya läkemedel på människor låter särskilt spännande och samtidigt skrämmande. De senaste åren har det trots allt kommit enstaka rapporter om testserier med dödlig utgång, senast 2016 i Rennes, Frankrike: där dog en frisk deltagare av ett läkemedel som var tänkt att användas för att behandla Alzheimers. Så du tar en ohanterlig risk när du gör dig tillgänglig som ett mänskligt marsvin? "Innan ett läkemedel kan testas på människor för första gången måste det genomgå ett stort antal prekliniska tester", förklarar Maik Pommer, talesman för Federal Institute for Drugs and Medical Devices: testserier i provrör och djurförsök på olika arter. "Först när dessa studier inte visar några tecken på ökad risk kan en ny aktiv substans testas kliniskt på människor." "Tack vare flera skyddsåtgärder är allvarliga incidenter extremt sällsynta", bekräftar Dr. Siegfried Throm, VD för forskningsavdelningen i Association of Research-Based Pharmaceutical Manufacturers. Tiden från den första forskningsansatsen till att produkten är klar för marknaden visar också hur noggrann utvecklingsprocessen är: i genomsnitt tar det cirka 13 år för en beredning att få grönt ljus. Och av 5 000 till 10 000 ämnen från labbet är det bara nio som tar sig till den första mänskliga prövningen.

Charlotte torkar bort alla bekymmer från bordet: ”När jag läste om testgruppen blev jag elektrifierad och ringde omedelbart till ansvarig smärtcentral i Berlin.” Efter ett långt telefonsamtal med ”Studysjuksköterskan”, eftersom sjuksköterskorna som följer med studien är ringde, hon kommer överens om ett datum för visningen. Att studiecentret ligger 300 kilometer bort är irrelevant: "Med mitt lidande skulle jag ha kört till världens ände."

spänningshuvudvärkkänna igen och behandla på rätt sätt

(Video) How to use the placebo effect to (actually) feel better

(Video) Relaxing Piano Music & Water Sounds 24/7 - Ideal for Stress Relief and Healing

Använd med mycket ansträngning

Det finns i princip två typer av studier, förklarar Dr. Throm: ”Det finns de tidiga testserierna där den allmänna tolerabiliteten för en aktiv substans testas med friska frivilliga för första gången. Och så finns det studierna med patienter med vissa kliniska bilder för att undersöka den konkreta effektiviteten och optimala doseringen av ett läkemedel.” För friska testpersoner verkar snabba pengar utan ”riktigt” arbete ofta tilltalande. I den inledningsvis nämnda flygstudien erbjöds en kostnadsersättning på 10 000 euro. "Men det måste stå klart för alla att ett normalt liv är omöjligt under en slutenvård på flera veckor", påpekar Throm.

Det är därför de som drabbas av vissa kliniska bilder, som Charlotte med hennes migrän, förmodligen utgör majoriteten av de intresserade. Speciellt när det gäller vanliga åkommor som artros, bröst- och lungcancer, depression, diabetes eller astma, finns det en god chans att stöta på en lovande läkemedelsstudie och vara först med att dra nytta av en ny behandling. Men förvänta dig inget mirakelmedel. dr Alen Jambrecina från den medicinska ledningsgruppen vid Clinical Trial Center North i Hamburg förklarar: "I de tidiga studiefaserna drar man sällan nytta av det personligen, eftersom man ofta fortfarande letar efter rätt dos eller styrkan av den önskade effekten. I senare faser, precis innan ett läkemedel godkänns, kan du förvänta dig flest positiva effekter och minst biverkningar."

I början av varje klinisk studie finns skriftlig och muntlig patientinformation: det exakta förfarandet, varaktigheten och syftet med studien, om och vilka biverkningar som kan förväntas, hur data- och försäkringsskydd garanteras. "Varje försöksperson måste informeras personligen av en läkare och hinna tänka efter innan de ger sitt skriftliga medgivande", säger Throm. ”Deltagandet är frivilligt, samtyckeförklaringen kan när som helst under den pågående studien dras tillbaka utan att motivera.” Därefter finns det rätt till regelbunden fortsatt behandling, så att det inte uppstår några nackdelar. Viktigt: Ansedda leverantörer ber aldrig om pengar för att inkluderas i en studie! Nästa steg: en så kallad screening med blod- och urinanalys, blodtrycksmätning och EKG. "Vi kontrollerar om personen i fråga verkligen lider av sjukdomen i fråga och om det finns några samsjukligheter som talar emot deltagande", sammanfattar Dr. jambrecina tillsammans.

På smärtcentret i Berlin har Dr. Jan-Peter Jansen, institutschef, presenterade examinationen för Charlotte. Hon känner honom från ett rådgivningsprogram på tv. Han diskuterar hennes sjukdomshistoria och tidigare fynd. Nödvändiga kontroller genomförs, frågeformulär besvaras om ditt allmänna hälsotillstånd, ditt mentala tillstånd och naturligtvis om migrän. Äntligen får hon en smartphone: hon ska föra en elektronisk dagbok inom en snar framtid och dokumentera alla beslag.

(Video) Functional Medicine Expert Shares Key Longevity Metrics and Tests | Reed Davis

Anonymitet garanterad

I allmänhet får deltagare i en studie av dataskyddsskäl sina egna kodnummer, som sedan används för att överföra data till läkemedelsföretag eller godkännandemyndigheten. De flesta testserier körs som randomiserade dubbelblinda studier: Vissa av patienterna tilldelas slumpmässigt det nya testläkemedlet, den andra standardmedicinen. Varken studieläkaren eller deltagarna vet vem som tillhör testgruppen och vem som tillhör jämförelsegruppen – alltså dubbelblind. "På detta sätt undviker du påverkan av positiva eller negativa förväntningar", säger Dr. tromb En elektronisk dagbok som Charlottes är vanlig i öppenvårdsstudier, den dokumenterar inkomster och fysiska reaktioner. ”Vid allvarliga biverkningar avbryts proceduren omedelbart. Under mina 16 år som studieläkare har detta hänt ungefär fem gånger”, säger Dr. jambrecina.

Självklart måste var och en avgöra om det är vettigt att delta i en studie. I bästa fall upplever man intensiv sjukvård baserad på det aktuella vetenskapsläget. Och sparar möjligen tid på lidande – som Charlotte: En månad efter sin screening ingår hon i studien och får komma för första injektionen.

När studiesköterskan tar ut injektionsflaskan ur kylskåpet ber Charlotte att det är det nya serumet - och att det ska fungera. "Väl hemma höll jag på att lura för att se om migränen var på väg." Och ja, attacker kommer, men intervallen mellan dem blir längre. När hon upplever tre dagar i rad utan smärta kan hon knappt tro sin lycka. ”Det är som att bli befriad från ett järnskal.” Efter varje månadsinjektion mår Charlotte bättre och hennes anfall minskar med 75 procent. Utan biverkningar. Den ettåriga studien är snart över, därefter får hon vänta minst ett år till innan migränvaccinet – förhoppningsvis – kommer ut på marknaden. "Han måste bara få lov! Jag njuter äntligen av livet igen."

I fas I ges ett läkemedel till en liten grupp friska frivilliga för första gången efter att omfattande provrörs- och djurstudier har visat rimlig säkerhet. Det handlar om att bekräfta kompatibiliteten hos de aktiva ingredienserna. Några hundra patienter deltar i fas II. Den konkreta effektiviteten bör kontrolleras och dosen bör optimeras. Även nu finns det noggranna kliniska kontroller. Flera tusen patienter brukar delta i fas III. Det testas om läkemedlet fungerar betydligt bättre än läkemedel som redan finns och om det finns interaktioner med andra läkemedel. Fas II och III kliniska prövningar inkluderar alltid minst en kontrollgrupp i undersökningen. På så sätt kan prövningsläkemedlets effektivitet och tolerabilitet jämföras med effekten av standardterapin. I fas IV undersöks även användningen av ett redan godkänt läkemedel i särskilda patientgrupper (t.ex. äldre, flersjuka) och det forskas om tidigare okända, mer sällsynta biverkningar.

Från astma till diabetes

En översikt över aktuella studier finns på universitetssjukhusens hemsidor och webbportaler som t.ex.clinlife.comellermondosano.de.

Författare: Tanja Pöpperl och Heike Weichler

Författare: Donna Editors

dataskydd avtryck

FAQs

Kan migrän skada hjärnan? ›

Det är mycket ovanligt att ett migränanfall blir skadligt. Du kan få en typ av stroke om du har symtom på en aura i flera dagar. Då kan blodtillförseln till hjärnan minska så kraftigt så att en del av hjärnvävnaden skadas.

Är det okej att sjukanmäla sig för migrän? ›

Du som är borta ofta från jobbet p.g.a. migrän kan söka ett särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Då befrias du från karensdagar, och arbetsgivaren får ersättning för sjuklönedagar från första dagen.

Vilket läkemedel är bäst mot migrän? ›

Bland läkemedel är metoprolol eller propranolol förstahandsalternativ, därefter amitriptylin. Botulinumtoxin kan ges vid kronisk migrän, om särskilda skäl föreligger (se FASS).

Varför får man migrän med synbortfall? ›

Vad utlöser ögonmigrän? Ögonmigrän kan bero på exempelvis stress, hormonförändringar, sömnbrist eller väderomslag.

Vad kan trigga igång migrän? ›

Migrän kan utlösas av stress, sömnbrist, fasta och hormonförändringar hos kvinnor men även vissa livsmedel kan trigga i gång ett migränanfall. Vid ett migränanfall pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemen, samtidigt som kemiska ämnen frigörs och gör blodkärlen extra smärtkänsliga.

Kan man få stroke av migrän? ›

Upprepade studier har, sedan mer än 30 år tillbaka, visat att migrän – framför allt migrän med aura – ökar risken för stroke. Även kvinnligt kön, ung ålder (under 45 år) samt rökning och p-piller har kopplats till ökad risk för migränpatienter att drabbas av stroke.

Hur får man intyg för migrän? ›

Så ansöker du
  1. Skaffa ett läkarutlåtande. Kontakta din läkare och ett läkarutlåtande som beskriver varför du kommer att vara sjuk ofta eller länge.
  2. Ansök. Du ansöker på Mina sidor: ...
  3. Bifoga digital kopia av utlåtandet. ...
  4. Du får ett beslut.
Jun 10, 2022

Är migrän en funktionsnedsättning? ›

Migrän och annan svår huvudvärk är ett dolt funktionshinder som i dagens samhälle riskerar slå ut människor från arbete och social gemenskap. Cirka en miljon människor i Sverige lider av migrän eller annan svår huvudvärk som Hortons huvudvärk.

Kan man jobba om man har migrän? ›

Vissa kan släpa sig till jobbet under en pågående attack medan andra måste ligga stilla i ett mörkt rum. För vissa triggas migränen av starka dofter, för andra kan det vara något så vardagligt som ett omslag i vädret. En migränattack kan vara alltifrån mellan en halvtimme och tre dagar.

Kan alkohol hjälpa mot migrän? ›

Studier visar nämligen att alkohol kan utlösa migränanfall redan i små mängder. Över en tredjedel av alla som får migrän säger att de är känsliga för alkohol, även om de inte får ett anfall varje gång de dricker.

Vad ska man undvika vid migrän? ›

Förebygg: Se till att undvika de situationer och faktorer som kan utlösa migrän för dig, och inte minst undvika att flera faktorer förekommer samtidigt. En god sömnrutin, regelbunden motion och minskad stress är alla bra sätt att minska risken för migränanfall.

När migränen inte går över? ›

Om din huvudvärk visar sig vara just migrän finns det olika typer av behandling beroende på hur ofta och hur svåra dina migränanfall brukar vara. En del känner sig hjälpta av receptfria läkemedel. Vid svårare migrän kan du behöva medicin med så kallade triptaner som finns i såväl receptfria som receptbelagda läkemedel.

Vad händer med hjärnan när man har migrän? ›

Kring blodkärlen i hjärnan uppstår en inflammationslik reaktion och de inflammationsämnen som förmedlar smärta får till stånd en hård huvudvärk. Smärtan åtföljs ofta av illamående, kräkningar, ljuskänslighet, ljudkänslighet, luktkänslighet, trötthet och irritabilitet. Migrän är alltså ett störningstillstånd i hjärnan.

Kan migrän komma från nacken? ›

Cervikogen huvudvärk innebär huvudvärk som orsakas av sjukdomstillstånd i nacken, dock inte av trauma. Det är således en ovanlig sekundär huvudvärksform som inte skall blandas ihop med vanlig migrän som ofta startar med nackstelhet. Tillståndet förekommer oftast i yngre medelåldern.

Vilka drabbas av migrän? ›

Vem får migrän?
  • Orsaken till migrän anses vara både hormonell och miljömässig.
  • Sjukdomen är lite vanligare hos pojkar än flickor innan puberteten men därefter är det tre gånger vanligare att kvinnor drabbas. ...
  • Anfallen avtar med åldern och det är mycket ovanligt med sjukdomsdebut efter 50 års ålder.

Är träning bra för migrän? ›

Regelbunden fysisk aktivitet har visats kunna bidra till att kronisk migrän förbättras till episodisk form. Det finns exempelvis studier där 10–12 veckors regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet resulterade i lägre antal migrändagar, kortare anfallslängd och minskad smärtintensitet.

Vad ska man äta när man har migrän? ›

Mat och diet

Det kan vara bra att undvika tillsatser, som sötningsmedlet aspartam och konserveringsmedlet mononatriumglutamat (MSG), eftersom dessa också kan trigga migränanfall.

Vad är bra mot migrän? ›

Det läkemedel som brukar användas i första hand är metoprolol. Angiotensinreceptorblockerare. Läkemedel som innehåller kandesartan har även visat sig minska migrän. Läkemedel som innehåller amitriptylin används också i första hand.

Vad är värre än migrän? ›

Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk) är en extremt plågsam form av huvudvärk som kommer i attacker. Smärtan är oerhört intensiv och värre än den man upplever vid njursten eller förlossning. Det finns inget botemedel och vad som orsakar Hortons huvudvärk är okänt.

Kan man bli förlamad av migrän? ›

Hemiplegisk migrän är en sällsynt form av migrän med aura. Aurasymtom kan vara: svaghet och förlamning på ena sidan av kroppen. Domningar, stickningar i ansikte, armar och ben.

När ska man söka vård för migrän? ›

Sök vård akut vid dessa symtom:

Om du får migränanfall som varar i flera dygn. Om du får aurasymtom som inte går över inom några timmar. Om du får plötslig huvudvärk som du inte känner igen sen tidigare. Om du förutom huvudvärk får feber och stel nacke.

Kan man få läkarintyg för migrän? ›

Arbetsgivare måste ange skäl för sjukintyg

– Vi bedömer inte utifrån olika sjukdomar, utan det handlar om hur sjukdomen slår mot den enskilda individen. Men det kan till exempel röra sig om migrän, kraftig mensvärk eller olika allergier som gör att man är borta vissa tider under året.

Vad räknas som kronisk migrän? ›

Vid kronisk migrän är antalet huvudvärksdagar 15 eller mer per månad under ett kvartal. – Migrän är en cyklisk sjukdom och patienter kan förflytta sig fram och tillbaka på skalan mellan lågfrekventa och högfrekventa anfall under olika perioder av livet.

Kan man svimma av migrän? ›

Att migrän också är en av de vanligaste orsakerna till yrsel- och balansrubbningar är inte lika känt. Typiska symtom är återkommande anfall med balansstörning, illamående och obehag i samband med huvudrörelser. Även övergående hörselsymtom kan förekomma.

Kan man ha migrän varje dag? ›

Kronisk daglig huvudvärk är en grupp av diagnoser av vilka de vanligaste är kronisk huvudvärk av spänningstyp, kronisk migrän och huvudvärk vid läkemedelsöveranvändning. Många personer med migrän återhämtar sig inte mellan anfallen, ofta på grund av kronisk migrän.

Kan man dricka kaffe när man har migrän? ›

Den bästa kombinationen för både spänningshuvudvärk och migrän har visat sig vara acetylsalicylsyra, paracetamol och koffein, den kombinationen samt ibuprofen och koffein har visat signifikanta resultat jämfört med både koffein och placebo.

Vad är hormonell migrän? ›

Hormonell migrän är kopplat till det kvinnliga hormonet östrogen och kan uppstå när östrogenet sjunker, höjs eller svänger kraftigt. Vanligt är att migränen kommer när östrogent sjunker tre till fem dagar innan mens. Migrän räknas ofta som ett av de premenstruella symtom kvinnor kan få.

Kan man vakna upp med migrän? ›

Symptom. Ett migränanfall börjar gärna på morgonen och förvärras under dagen. En pulserande, bultande huvudvärk på én sida som sitter i panna, tinning eller över ögat är klassiskt. Ibland kan huvudvärken vara bilateral (båda sidor), och symptomen kan även byta sida.

Hur får man Botox mot migrän? ›

Om du har en kronisk migrän är Botox en mycket effektiv behandling. Dessa behandlingar mot migrän ges en gång var tredje månad. För att utföra behandlingen, kommer vi att injicera minimala doser av läkemedlet på specifika punkter. Målet med dessa injektioner är att minska symptom orsakade av en migränhuvudvärk.

Vad heter den nya Migränmedicinen? ›

Den nya migränmedicinen Aimovig (erenumab) kan snart finnas på den europeiska marknaden. Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, rekommenderar att EU ska godkänna Aimovig för att förebygga migränanfall hos personer som har migrän minst fyra dygn i månaden.

Vad händer i hjärnan när man har migrän? ›

Migrän verkar innebära att hjärnan har svårare att filtrera sinnesintryck. Därför blir du ofta extra känslig för ljus och ljud under en migränattack. Stress är en vanlig utlösande faktor vid migrän, men det kan också handla om andra typer av fysisk eller psykisk ansträngning.

Vad händer i hjärnan vid migrän med aura? ›

En neurologisk sjukdom

Den är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemen, som pågår under ett migränanfall. Samtidigt frigörs kemiska ämnen som gör blodkärlen extra smärtkänsliga. Migrän tros vara en neurovaskulär sjukdom vars mekanismer börjar inuti hjärnan för att sedan sprida sig till blodkärlen.

Vad ska man göra för att få bort migrän? ›

Behandling vid migrän

Lättare anfall av migrän kan lindras med receptfria smärtstillande tabletter. Det finns även läkemedel specifikt mot migrän som är receptfria, så kallade triptaner. Vid problem med illamående kan det vara svårt att ta tabletter. Då kan stolpiller eller nässpray mot migrän vara ett alternativ.

Kan man sjukskriva sig för migrän? ›

Vid lindrig till medelsvår migrän rekommenderas ingen sjukskrivning.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 09/26/2023

Views: 5779

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.